Cursos, Másters y Formación

11 cursos encontrados.
Objectiu del curs: Per disposar de la formació específica en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció en treballs de fusta. Dirigit a: A tota empresa, treballador autònom o particular que en el desenvolupament de la seva activitat dins del sector de la construcció exerceixi funcions d'encofrat / desencofrat Curs bonificable per a empreses. Si ets treballador aquest curs et pot sortir gratuït.
A las personas mayores de edad y con ciudadanía de la UE o con el permiso de residencia y trabajo en el caso de personas extranjeras, que estén interesadas en ejercer como personal de control de acceso.

200€ - 300€

Solicita información
¿Quieres ser vigilante de seguridad o escolta privado? Este curso de Vigilante de seguridad que imparte el Centre d'Estudis FIF, te dará toda la formación para prepararte para los exámenes de la Policía Nacional de ambos trabajos.

501€ - 1.000€

Solicita información
Objectius generals - Incorporar aprenentatges de noves formes d’ésser. - Produir un canvi en la forma d’observar situacions per a declarar oportunitats. - Prendre acció en funció del que es vulgui assolir, promovent compromisos amb els resultats, separant-lo de les seves explicacions. Objectius específics - Liderar equips amb consciencia i control d’un mateix. - Conèixer, definir i identificar situacions de lideratge. - Definir objectius per un grup al qual has de liderar. - Incorporar eines de motivació en el lideratge d’equips. - Incorporar al lideratge de grup tècniques de negociació davant conflictes.

Curs Gratuït

Solicita información
En aquest curs de PRL Treballs de manteniment de maquinaria i vehicles en obres de construcció, es podran adquirir coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que permeten a l’alumne I’aplicació de tècniques segures de treball durant I’execució de les unitats d’obra que dugui a terme i en funció de l’especialitat i singularitat de les feines. Curs bonificable per a empreses. Si ets treballador aquest curs et pot sortir gratuït.
Iniciar-se a la comptabilitat sense por, d'una manera fàcil, entenedora i de la manera més pràctica possible. L'alumne sense cap coneixement previ o amb uns coneixements bàsics al final del curs ha de ser capaç d'iniciar i tancar una comptabilitat, tant de manera manual com amb ordinador. Es dóna prioritat a entendre i dominar tot el cicle comptable: diari, balanç de comprovació, pèrdues i guanys, balanç de situació.

Curs Gratuït

Solicita información
Adreçat a treballadors/es, autònoms/es i aturats/des.

Precio a consultar

Solicita información
Capacitar els estudiants per utilitzar l’idioma de forma simple però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar i interactuar, tant a nivell parlat com escrit, en situacions que requereixen la comprensió i producció de textos breus en diferents registres de la llengua estàndard, per tractin sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions estructures i lèxic d’ús freqüent.

Curs Gratuït

Solicita información
En aquest curs gratuït de cuina aprendràs els coneixements teòrics i pràctics, habilitats i destreses necessàries per confeccionar ofertes gastronòmiques i la normativa d'higiene alimentària i prevenció de riscos laborals

Curs Gratuït

Solicita información
És la combinació de coneixements, habilitats i aptituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència i permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador. Les persones que superin satisfactòriament la prova tindran un certificat acreditatiu que emetrà la Generalitat, i que els possibilitarà acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o administració pública.

Curs Gratuït

Solicita información
Amplía tus conocimientos de Certificados Profesionales con el CAP FORMACIÓN CONTIUNA 35H
11 elementos. Mostrando 1-11


1

Trabajos

Quiénes somos

Ofertas de empleo en tu email

Contáctanos

Blog

Blog de empleo

Construye el mejor currículo

Test psicotécnico

Cómo afrontar la entrevista

Crea tu propia empresa

Formación

Área de formación

Centros de formación

Acceso a centros de formación

Ayuda

Preguntas frecuentes

Ayuda

Aviso legal

Política de cookies