Curs PRL Treballs de manteniment de maquinaria i vehicles en obres de construcció

Curs PRL Treballs de manteniment de maquinaria i vehicles en obres de construcció

 • Precio oferta
  150
Solicita información sin compromiso

Curs PRL Treballs de manteniment de maquinaria i vehicles en obres de construcció

0
CURS (FORMACIÓ BONIFICABLE)
 • Inicio / Fin Matrícula abierta
 • Duración 20h - 6h
 • Formato Presencial
 • Método Curso
 • País
  España
 • Provincia
  Lleida
 • Idioma
  Catalán

CURS (FORMACIÓ BONIFICABLE)

Dirigido a: Adreçat a persones que vulguin obtenir aquest certificat.

Requisitos: Per realitzar el curs es necessita el DNI o NIE en vigor.

Para qué te prepara: En aquest curs de PRL Treballs de manteniment de maquinaria i vehicles en obres de construcció, es podran adquirir coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que permeten a l’alumne I’aplicació de tècniques segures de treball durant I’execució de les unitats d’obra que dugui a terme i en funció de l’especialitat i singularitat de les feines.

Curs bonificable per a empreses. Si ets treballador aquest curs et pot sortir gratuït.

Certificado: Certificat acreditatiu oficial.


Solicitar información sin compromiso
 • Precio oferta
  150
 • Rellena el formulario para que el centro pueda informarte

  Los campos marcados con * son obligatorios

  * Nombre: * Apellidos:
  * País: * Provincia:
  * Población: * C.P.:
  * Email: * Teléfono:
  Solicitar información sin compromiso
  Acepto la Política de Privacidad.
  Quiero recibir información sobre cursos similares.

  *Al pulsar "Solicitar información" aceptas las condiciones de utilización y la política de protección de datos. A su vez, autorizas EXPRESAMENTE a HispaVista, S.L. a enviar tus datos al centro que imparte el curso por el cual te has interesado.

  Contenido del curso Curs PRL Treballs de manteniment de maquinaria i vehicles en obres de construcció

  A. Definició dels treballs:

  Activitats de muntatge, reparació i manteniment de maquinària i vehicles en obres de construcció.

  B. Tècniques preventives específiques:

  Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació de riscos en el cas que no hi hagi pla.
  Riscos específics i mesures preventives. Caigudes de persones i d'objectes des d'altura. Riscos elèctrics per treballs amb presència de línies elèctriques aèries i soterrades. Manipulació manual de càrregues, Exposició a postures forçades. Espais confinats. Exposició a contaminants físics, etc.
  Mètodes d'enclavament, consignació, bloqueig de maquinària.
  Mesures de seguretat enfront de condicions meteorològiques adverses.
  Proteccions col·lectives (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
  Proteccions individuals (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
  Senyalització específica.
  Autorització i ús de la maquinària.

  C. Mitjans auxiliars, equips i eines:

  Equips d'elevació i transport de càrregues (grues, camió grua, carretons, transpalets, etc.).
  Escales, plataformes de treball fixes i mòbils.
  Equips portàtils i eines.
  Vehicles taller i furgonetes.
  Equips de soldadura i oxitall.
  Manteniment i verificacions, manual del fabricant, característiques dels principals elements, dispositius de seguretat, documentació, etc. (RD 1215).

  D. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn:

  Riscos i mesures preventives necessàries.
  Coneixement de l'entorn del lloc de treball (espais confinats, zones ATEX, etc.). Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
  Emmagatzematge i provisió de materials. Ordre i neteja.
  Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.

  E. Interferències entre activitats:

  Activitats simultànies o successives.
  Senyalització i trànsit.
  Previsió de les necessitats dels diferents equips: propis i de l'obra.
  F. Primers auxilis i mesures d'emergència:
  Coneixements bàsics, objectius i funcions.

  G. Drets i obligacions:

  Marc normatiu general i específic.
  Organització de la prevenció.
  Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.
  Participació, informació, consulta i propostes.

  Solicita información sin compromiso

  Trabajos

  Quiénes somos

  Ofertas de empleo en tu email

  Contáctanos

  Blog

  Blog de empleo

  Construye el mejor currículo

  Test psicotécnico

  Cómo afrontar la entrevista

  Crea tu propia empresa

  Formación

  Área de formación

  Centros de formación

  Acceso a centros de formación

  Ayuda

  Preguntas frecuentes

  Ayuda

  Aviso legal

  Política de cookies