Curs PRL Instal·lador d'elements de fusteria i moble

Curs PRL Instal·lador d'elements de fusteria i moble

 • Precio oferta
  180
Solicita información sin compromiso

Curs PRL Instal·lador d'elements de fusteria i moble

0
CURS (FORMACIÓ BONIFICABLE)
 • Inicio / Fin Matrícula abierta
 • Duración 20h - 6h
 • Formato Presencial
 • Método Curso
 • País
  España
 • Provincia
  Lleida
 • Idioma
  Catalán

CURS (FORMACIÓ BONIFICABLE)

Dirigido a: Adreçat a persones que vulguin obtenir aquest certificat.

Requisitos: Per realitzar el curs es necessita el DNI o NIE en vigor.

Para qué te prepara: Objectiu del curs: Per disposar de la formació específica en prevenció de riscos laborals del sector de la construcció en treballs de fusta. Dirigit a: A tota empresa, treballador autònom o particular que en el desenvolupament de la seva activitat dins del sector de la construcció exerceixi funcions d'encofrat / desencofrat

Curs bonificable per a empreses. Si ets treballador aquest curs et pot sortir gratuït.

Certificado: Certificat acreditatiu oficial.


Solicitar información sin compromiso
 • Precio oferta
  180
 • Rellena el formulario para que el centro pueda informarte

  Los campos marcados con * son obligatorios

  * Nombre: * Apellidos:
  * País: * Provincia:
  * Población: * C.P.:
  * Email: * Teléfono:
  Solicitar información sin compromiso
  Acepto la Política de Privacidad.
  Quiero recibir información sobre cursos similares.

  *Al pulsar "Solicitar información" aceptas las condiciones de utilización y la política de protección de datos. A su vez, autorizas EXPRESAMENTE a HispaVista, S.L. a enviar tus datos al centro que imparte el curso por el cual te has interesado.

  Contenido del curso Curs PRL Instal·lador d'elements de fusteria i moble

  A. Definició dels treballs:

  - Revestiments exteriors i interiors, instal·lació de finestres i porta, col·locació de paviments (tarima, parquet), etc.
  - Tipus de fusta. Presentació (contraxapats, aglomerats, enllistonats, etc.), característiques i aplicacions.
  - Tècniques d'execució dels treballs. Preparació de superfícies, pràctiques de tall, muntatge, segellat, fixació i tasques d'acabat (polit, envernissat, etc.)

  - Mobles. Característiques i components.

  - Tècniques de muntatge i desmuntatge. Elements d'unió i de fixació.

  B. Tècniques preventives específiques:
  - Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació de riscos en el cas que no hi hagi pla.
  - Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
  - Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniments).

  C. Mitjans Auxiliars, equips i eines:
  - Equips de tall, fregadores, rebajadoras, etc.
  - Equips portàtils, petit material, eines, etc.
  - Bastides, plataformes, escales, etc.
  - Manteniment i verificacions, manual del fabricant, característiques dels principals elements, dispositius de seguretat, etc. dels estris, eines i equips de treball emprats.

  D. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn:
  - Riscos i mesures preventives necessàries.
  - Coneixements de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
  - Riscos higiènics i la seva prevenció.
  - Apilament de materials.
  - Ordre i neteja.
  - Manipulació de productes químics. Fitxa de seguretat. Simbologia.

  E. Interferències entre activitats:
  - Activitats simultànies o successives.
  - Protocols d'actuació.

  F. Drets i obligacions:
  - Marc normatiu general i específic.
  - Organització de la prevenció.
  - Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.
  - Participació, informació, consulta i propostes.

  Contingut específic per a Instal·lador d'elements de fusteria i moble: (si ja has realitzat qualsevol curs de 20 hores o 60 hores, nomes necessites realitzar les 6 hores específiques del lloc de treball)

  Solicita información sin compromiso

  Trabajos

  Quiénes somos

  Ofertas de empleo en tu email

  Contáctanos

  Blog

  Blog de empleo

  Construye el mejor currículo

  Test psicotécnico

  Cómo afrontar la entrevista

  Crea tu propia empresa

  Formación

  Área de formación

  Centros de formación

  Acceso a centros de formación

  Ayuda

  Preguntas frecuentes

  Ayuda

  Aviso legal

  Política de cookies