Oposiciones a Grupo A2: Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya

Oposiciones a Grupo A2: Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya

Oposiciones a Grupo A2: Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya

0
Correspon a aquest Cos desenvolupar activitats de gestió, inspecció, execució i control, així com aplicació de normativa, proposada de resolució d'expedients, estudis i informes que no corresponen al nivell superior.
 • Inicio / Fin Matrícula abierta
 • Duración Consultar
 • Formato Presencial
 • Método Oposiciones
 • País
  España
 • Provincia
  Barcelona, Girona, Lleida, [+]
 • Idioma
  Catalán

Dirigido a: Correspon a aquest Cos desenvolupar activitats de gestió, inspecció, execució i control, així com aplicació de normativa, proposada de resolució d'expedients, estudis i informes que no corresponen al nivell superior.

Requisitos: Com requisit acadèmic és indispensable ser titulat en Grau, Títol d'enginyer Tècnic, Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic o equivalent.

Para qué te prepara: Correspon a aquest Cos desenvolupar activitats de gestió, inspecció, execució i control, així com aplicació de normativa, proposada de resolució d'expedients, estudis i informes que no corresponen al nivell superior.

Certificado: Com requisit acadèmic és indispensable ser titulat en Grau, Títol d'enginyer Tècnic, Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic o equivalent.


Solicitar información
 • Rellena el formulario para que el centro pueda informarte

  Los campos marcados con * son obligatorios

  * Nombre: * Apellidos:
  * País: * Provincia:
  * Población:
  * Email: * Teléfono:
  Solicitar información
  Quiero recibir información sobre cursos similares.

  *Al pulsar "Solicitar información" aceptas las condiciones de utilización y la política de protección de datos. A su vez, autorizas EXPRESAMENTE a HispaVista, S.L. a enviar tus datos al centro que imparte el curso por el cual te has interesado.

  Contenido del curso Oposiciones a Grupo A2: Cos de Gestió de la Generalitat de Catalunya

  PROGRAMA

  Aprovat en el DOGC de 22 d'abril de 2009

  Part General:

  • Dret Constitucional (4 temes)
  • L’Organització Política i Administrativa de l'Estat (4 temes). 
  • La Unió Europea (4 temes)
  • L’Organització Política i administrativa de Catalunya (3 temes)
  • L'Administració Pública. Dret Administratiu (8 temes). 
  • Economia del sector públic. La gestió económicofinancera (3 temes)
  • Estadística (3 temes)
  • Gestió pública (5 temes)
  • Funció pública (5 temes)
  • Polítiques públiques (5 temes)

  Àmbit General:

  • Funció pública(6 temes)
  • Contractació pública i pressupost (6 temes)
  • Gestió pública i millora (8 temes)
  • Noves tecnologies i administració pública (3)
  • Anàlisis i estudis (3 temes)

  PROVES

  L'Oposició consta de 2 proves:

  PRIMERA PROVA: consta de 4 exercicis

  Primer exercici: Competències professionals. De caràcter obligatori i no eliminatori.
  Consisteix a contestar la totalitat de preguntes que composen un qüestionari sobre competències professionals amb respostes alternatives i orientat a avaluar el grau d’adequació de les persones aspirants al perfil professional que consta a l’annex 2, en relació amb les tasques i funcions a desenvolupar pròpies de l’escala de gestió d’administració general del cos de gestió d’administració (subgrup A2). Durada 1 hora

  Segon exercici: coneixements. De caràcter obligatori i eliminatori.
  Consisteix a respondre un qüestionari de 80 preguntes més 5 de reserva amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre el contingut del temari de la part general (44 temes). Durada 1 h. 30 minuts.

  Tercer exercici: preguntes de resposta breu. De caràcter obligatori i eliminatori.
  Consisteix a respondre per escrit 10 preguntes de resposta breu sobre la part general
  i la part específica (44 temes + 26 temes). Durada 1 h 15 minuts

  Quart exercici: supòsit pràctic. De caràcter obligatori i eliminatori.
  Consisteix a resoldre un supòsit pràctic relacionat amb la totalitat de temes de la part general i la part específica (44 temes + 26 temes). Durada 1 hora 45 minuts.

  SEGONA PROVA: exercicis de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana.

  Primer exercici: coneixements de llengua catalana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no n’estiguin exemptes. Durada 2 h.

  Segon exercici: coneixements de llengua castellana. De caràcter obligatori i eliminatori per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i que no n’estiguin exemptes. Durada 1 h.

  Solicita información

  Redes sociales
  Quiénes somos Trabaja con nosotros
  Contáctanos Ayuda
  Información Aviso legal
  Condiciones de uso Política de cookies